Detik

My WordPress Blog

Tag: Dalam menciptakan sesuatu

Dalam menciptakan sesuatu

Dalam menciptakan sesuatu

Dalam menciptakan sesuatu buatan, sering- kali kita kebimbangan dalam mencari ilham. Terdapatnya desakan kalau buatan kita wajib otentik serta jauh dari penjiplakan membuat tahap kita sering- kali wajib menyudahi di tengah jalur. Sementara itu bagi pengarang, tidak terdapat buatan yang betul- betul otentik di bumi ini. Semua buatan seni yang sempat dilahirkan juga apalagi termotivasi […]

My Blog © 2023 Frontier Theme